Google+

Naputci o planetima u astrološkim kućama – Astrologija

Jedno od općih pravila jest to da gdje se nalazi mnoštvo planeta (stellium), na okupu, tamo osoba više očituje svoju snagu (u dobru ili zlu). Tamo gdje su okupljene blagotvorne planete, postoji mogućnost većeg i lakšeg uspjeha, dok se tamo gdje su okupljeni zlotvorni planeti javljaju prepreke i problemi. Skupljanje planeta u jednoj kući teži naglašavanju osobina kojih je znak pokazatelj, na uštrb sposobnosti ili odlika iskazanih od suprotnog znaka. Naravi osobe može nedostajati sklad. Kutne planete smještene u kutovima natalne karte (na vrhovima 1.,4.,7.e i 10.e kuće) su vrlo aktivne i djeluju većom snagom i brzinom dajući osobi bolje prilike za stvarne ostvaraje. Planete u susjednim kućama (2.,5.,8.,9.) imaju sporije djelovanje i njihove odlike očituju se s više poteškoća (posebice u 8.kući), prelaze iz statičnog, u aktivno stanje prema srednjoj dobi. Planetarno djelovanje u opadajućim kućama (3.,6.,9.12.) je najslabije jer njihova energija je raspršena, rasplinuta. Učinci su uglavnom mentalni i ciljevi se ostvaruju u starosti. Ako se nebeska tijela nalaze ispod crte obzora, osobnost je obilježena viškom otvorenosti i nesigurnošću u svrhama budući da se osjeća odvojenom od svoje osnove, prvotne uporišne točke. Ako se pak planete nalaze ispod obzora, osobnost je usko povezana s neposrednim okoljem (koje predstavlja sve ono što pojedinac nalazi oko sebe u trenutku rođenja: tijelo, zdravlje, obitelj i društvena sredina) i usredotočuje se uglavnom na vlastiti unutarnji život, promišljanje prošlih stvari i na njihovo usvajanje. Više planeta u jednoj kući – Kuća u kojoj se nalazi više planeta, mora se razmotriti na poseban način jer nagoviješta nešto izvanredno u odnosu na stvari koje predstavlja. Uzrok dobra ili zla izraženog planetama, proizlazi iz kuća čiji su vladari. Redoslijed moći planeta...

ASTROLOGIJA – načela i motivacije (Jupiter i Saturn)

Planeti Jupiter   Načelo/funkcija: Rasprostiranje (uvećanje, širenje, porast količine ili veličine, povećanje u shvaćanju, djelovanju ili broju, slijed promjena koje dovode do progresivna usavršavanja sadržaja i sposobnosti za rast, razvijanje posebnih svojstava da bi se drugdje nadoknadili nedostaci, slabosti i promašaji). Proširenje svijesti (duboko misaono pronicanje, sinteza,razumijevanje različito od pukog sakupljanja znanja, usmjereno ka sazrijevanju). Uporište. Zvišenost, milosrđe, praštanje, plemenitost…   Motivacija Zaštita (postupno mijenjanje glede razvijanja izvora snage ili načina zaklanjanja od neugodnosti, teškoća ili opasnosti, pružanje mogućnosti, pomaganje ili olakšavanje drugima kad su u nevolji). Uzdignuće (Usavršiti se razlikovanjem sredstava od cilja, poboljšavati sebe i stvari, postignuti viši stupanj ili razinu dovodeći se u vezu s nečim ili nekim važnim, većim od nas, vjerovanje, odanost, pouzdanje u nekoga, u život, u samoga sebe)… Snaga koja podučava i širi. Dvostruka blagodat i probitak (Strijelac i Riba), svjetovni i duhovni. Povećava, nadoknađuje, umnogostručuje u izobilje i pretek, te oplođuje stvari pripisane kući u kojoj se nalazi.     Planet Saturn   Načelo/funkcija Sažimanje (smanjivanje opsega odbacivanjem svega nepotrebnog, stezanje, zbijanje ili vraćanje na prethodni, pa i niži stupanj). Granice, ‘prsten-granica’ (misao ili osnovni ton obojen ograničenjem i krutošću tvarnog kroz što se čovječji duh, razvijajući um, mora probijati ne bi li do krajnjih mogućnosti proširio svijest) Disciplina (snaga volje potrebna za savladavanje teškoća, zapreka i otpora u svrhu očuvanja od uništenja ili propadanja, sazrijevanje kroz stegu, strogost, neumoljivost, red i poredak, odricanje, suzdržavanje, stremljenje, nastojanje, preuzimanje odgovornosti, dužnosti i obaveza). Usredotočenje, jasnoća, točnost, učenje kroz zadatke, pohranjivanje, zadržavanje, očuvanje strukture i integriteta).   Motivacija Pokoravanje (suradnja s drugima, divljenje i podržavanje nadmoćnog vrijednošću, dobrim osobinama i sposobnostima djelovanja, hvaljenje...

ASTROLOGIJA – načela i motivacije (Sunce i Mjesec)

  Planet Sunce   Načelo/funkcija Bivanje(ostvarenje u svom postojanju). Izvorište – ishodište (energija, rast). Životnost (životna snaga, volja za životom). Stvaralačka energija (tvorba, oblikovanje). Svjesno u nesvjesnome (žarište iz kojega izvire unutarnje, ‘pravo’ ja, razina dostignute svijesti u nesvjesnom). Svijest (svjesno ja i lažno ja). Identitet (doživljavanje vlastitog ja). Bitne vrijednosti (istinske stvaralačke, doživljajne vrednote). Autoritet (muškost, očinstvo). Neovisnost, samointegracija, očuvanje cjelovitosti.   Motivacija Stvaranje (izvorna ostvarenja ili građenje). Postignuća (Savladavanje prepreka i teškoća, postizanje vlastitih zasluga, prihvaćenost i uvažavanje od drugih). Priznanje (izražavanje, isticanje). Samoostvarenje (postojanje svim onim čime se može postati uz potpuno iskorištenje svih raspoloživih potencijala, svih sposobnosti, mogućnosti i obdarenosti, postizanje potpunoga ispunjenja vlastite ličnosti). Simbolizira snagu koja osvjetljava. Predstavlja srce natalne karte kod osobe, plodove razvitka, latentne vrline i mogućnosti. Višnji, centar životne topline odgovara najjačoj psihološkoj funkciji : volji. Oživljava, stvara, povećava stvari označene kućom u kojoj se nalazi.     Planet Mjesec   Načelo/funkcija Reakcija (proces/djelovanje koje se javlja uslijed nekog prethodnog procesa djelovanja, odgovor, odražavanje, uzvratno djelovanje, uvjetovane reakcije). Self image (doživljavanje, osjećaj vanjskog sebe). Nesvjesno (sadržaji kojih ‘ja’ nije svjesno, podsvjesna i/ili nesvjesna stanja ili aktivnosti). Osjećaji (ugodni ili neugodni doživljaji izazvani nekom izvanjskom ili unutarnjom situacijom). Pamćenje – dosjećanje (mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenje informacija stečenih iskustvom ili učenjem. Mašta (zamišljanje nepercipiranih sklopova). Prilagođavanje (pomirba s nečim ili nekim, uklapanje u sredinu i prilike usvajanjem potrebnih navika). Majčinstvo, združivanje, pohranjivanje… Motivacija Sigurnost (težnja, čežnja za zaštitom i osjećajem spokoja, pouzdanost, sigurnost doma, traženje zaštite i zadovoljavanje potreba naklonošću drugih osoba; biti njegovan, održavan, svjetovan, vođen, utješen, biti blizak odanom zaštitniku, uvijek imati izvanjsku potporu). Unutarnja potpora (prevladavanje ovisnosti i...

Astrologija – planetarni aspekti Uran

Planet naglih promjena, reformi, originalnosti, otkrića, individualizma i neovisnosti, daje u svojim aspektima dinamičnost i magnetsku privlačnost planetu u aspektu. Mnogi aspekti Urana predodređeni su za uzburkan život podložan neočekivanim i čudnim događajima, naginje prema slobodnim i suvremenim zanimanjima te idejama koje nagovještavaju nova vremena. Uvodi prijateljstva, politike, odnose u život neke osobe.   URAN – NEPTUN Skladan aspekt: mašta i želja za traganjem za smislom života. Potiče stvaralačku maštu te mentalnu  i ideološku sigurnost. Sklonost razvoju paranormalnih sposobnosti poput vidovitosti, psihometrije ili psiholoških umijeća. Osjetljivost, originalnost, jako razvijena intuicija. Konjunkcija: duboka želja za promjenama, ali često i aspekt za bavljenje politikom. Izražava spoj mašte i odlučnosti koja pojačava sposobnost stvaralačke dinamičnosti. Napet aspekt: želja za rušenjem staroga kako bi se gradilo novo. Ovaj aspekt većina ljudi doživljava kao utjecaj vanjskih okolnosti koji nisu pod kontrolom. Osjećajna napetost, duhovna i tjelesna neuravnoteženost, originalni ciljevi, sklonost nedosljednosti u političkim i vjerskim stavovima.   URAN – PLUTON Skladan aspekt: snaga za osobnu transformaciju. Stvaralački i poticajni odnos između karakterističnih sila planeta i znakova koje one zauzimaju. Sposobnost usmjeravanja svojih energija na dinamična i učinkovita djela. Pojačava duh obnove, brzu intuiciju, neovisnost koja vodi k dinamičnim preobrazbama. Konjunkcija: duboke revolucionarne promjene tijekom života. Ukazuje na spoj dinamičnih sila koje teže borbenom ostvarenju vrijednosti znaka koji zauzima. Aspekt važan na znanstvenome polju. Velika i brza intuicija, ekscentričnost, sposobnost dubokog prosuđivanja čovjeka i prirode. Napet aspekt: slično konjunkciji. Psihološki, ukazuje na napetost i potrebu za promjenama. Sukob između dviju sila izraženih planetama koji donosi frustracije i teško prilagođavanje životu i bivanju. Unutarnje napetosti mogu se razviti u različite vrste strasti. Slijepa ljubomora, izopačenost, fanatizam,...

Astrologija – planetarni aspekti Saturn

Premda su značajke Saturna, koji sve okamenjuje, hladi i izolira, u aspektima s drugim planetima ublažene, svejedno im pridaju crtu opreza i čvrstoće. Ovaj planet podrazumijeva uvijek moralne i materijalne krize kao cijenu svakog razvoja osobnosti, ukazuje na filozofsko javstvo u odnosu na velike životne kušnje, ograničenja, neizbježne padove, moć društvenog i duhovnog uzdizanja. Mnogi aspekti Saturna čine osobu ustrajnom, opreznom, radišnom, strpljivom, privrženim običajima i sklonim čvrstim, polaganim, ali sigurnim ostvarenjima.   SATURN – URAN Skladan aspekt: ovaj aspekt kombinira praktične sposobnosti Saturna s originalnošću Urana što daje ogromnu sbagu za razvoj urođenih potencijala. Moć usredotočenja, ozbiljnost, odrješitost, napetost. Konjunkcija: posvećenost i težak rad kombinirani s originalnim načinom razmišljanja nude nova rješenja. Ovi ljudi imaju demokratske ideje, ali autoritarno ponašanje. Velika inteligencija, konstruktivnost, sigurnost i neumoljiva stega u slijeđenju vlastitih nakana. Strategija u obrani i napadu, bavljenje teškim i ozbiljnim problemima. Ambicija, ponos. Napet aspekt: sukob između razumske stege i odlučnosti. Napetost, potištenost, nepostojana načela, nedosljednost. Nediplomatičnost, tvrdokornost, gušenje nagona, sukob između tradicije i prevrata.   SATURN – NEPTUN Skladan aspekt: snovi, mašta, inspiracija temelji su praktičnog djelovanja. Izvrsne okolnosti za filozofske ili znanstvene djelatnosti. Izrazita osobnost, dijalektička snaga, strogi kritički i autokritički duh. Viša inteligencija koja ispituje prirodu i njene zakonitosti. Potiče usmjerenost medicini, vjeri, psihologiji, pedagogiji. Konjunkcija: ako ovi ljudi uspiju udružiti suprotna načela ovih planeta, imaginaciju i disciplinu, postaju najveći ostvarivači snova. Borba za novi poredak vrijednosti. Sukobi između materijalističkog i idealističkog položaja. Ako drugi dijelovi horoskopa to potvrđuju, potiče duboku intuiciju, vidovitost, oštroumnost, misticizam i duhovnost. Napet aspekt: blokira zadovoljstvo i stvara nered u praktičnim poslovima.Osjećajno sukobi, unutarnje napetosti, inhibicije. Nepovjerljivost, nepopustljivost, nepodnošenje kolotečine....

Astrologija – planetarni aspekti Jupiter

Jupiter je planeta sreće  i optimističnog uključivanja u život. Izražava naše odnose s društvenom sredinom i materijalni život. Ukazuje na uspjeh, psjećaj pravde. Mnogi Jupiterovi aspekti naginju prema zakonima, moralu, vjeri, organizaciji, društvenim i poslovnim pothvatima.   JUPITER – SATURN Skladan aspekt:  izvanredan aspekt koji može poslužiti kao temelj razvoju i ostvarenju potencijala cijelog horoskopa. Sklad između razumskih i hedonističkih vrijednosti. Potiče dostizanje značajnog društvenog položaja, moralizam, sposobnost podnošenja životnih nedaća. Konjunkcija: izražava spoj jupiterske ekspanzivnosti i saturnske ograničenosti, koje se uzajamno koče i ograničavaju. Opreznost i ustrajnost u slijeđenju zacrtanih ciljeva kroz neprestani rad. Uspjeh postignut borbom i konstrutivnošću. Izrazita osobnost koja poštuje tradicije i očituje konvecionalan moralni mentalistički stav. Moćan, uredan, sustavan, strpljiv i ustajan duh. Napet aspekt: ovi ljudi sukobljavaju mogućnosti kolebajući se hoće li preuzeti rizik ili ne. Sukob između optimizma i pesimizma, razuma i razdraganosti. Sukobi s tradicijom, opasnost od gubitka dobrog glasa i položaja. Gubitak novca, škrtost, sjeta i potištenost.   JUPITER – URAN Skladan aspekt: uravnoteženi odnosi između optimizma i odlučnosti. Dinamičnost, vjera u sebe, otvoren, iskren, napredan duh kojeg zanimaju društvena pitanja. Ljubav za okultizam, filozofiju, društvene ili vjerske sustave. Sreća u prijateljstvima, putovanjima i društvenim odnosima. Konjunkcija: optimističan i pustolovan duh, velika ambicioznost i želje koje je teško kontrolirati. Moć uvjeravanja, osobna privlačnost, originalnost, nagle promjene raspoloženja, sklonost zapovijedanju i ekonomska sreća kao posljedica osobne poduzetnosti. Promjene u zreloj dobi. Napet aspekt: potreba za iskustvom, raznolikošću i nezavisnošću ponekad rezultira orginalnošću, ali i dogmatskim uvjerenjima. Nagonske ekstravagancije u ponašanju, prevratničke i buntovne sklonosti, nedostatan osjećaj odgovornosti dovode do sukoba s prijateljima.   JUPITER – NEPTUN Skladan aspekt: suosjećajnost, sklonost umjetnosti,...

Astrologija – planetarni aspekti Mjesec

Planet nestabilnosti i podudarnosti. Mjesec ukazuje na sile nagona i osjećajnost osobe. Naginje više primanju nego davanju i njegovi učinci su podređeni onima drugih planeta u aspektu s njima. Mjesečevi aspekti, uslijed njegove brzine, vrlo su česti. Mnogi njegovi aspekti znače život pun dojmova, nesigurnost, promjene, uspone i padove. Valja ih analizirati u sklopu natalne karte. Mjesec koji ne tvori ni jedan aspekt ukazuje na jednolični život bez uzbuđenja. Položaj Mjeseca važniji je u ženskim horoskopima.   MJESEC – MERKUR Skladan aspekt: dobra memorija, pjesnički um, izvrsno za novinare i učitelje. Konjunkcija: pjesničke kvalitete i jasnoća razmišljanja najbolji način savladavanja emotivnih problema. Sklonost traču. Napet aspekt: nervozna napetost, nerazumijevanje u obitelji.   MJESEC – VENERA Skladan aspekt: dražesno i privlačno ponašanje, društveni uspjeh, umjetnički talenti često korišteni za uređenje vlastitog doma. Konjunkcija: uspjeh u životu stečen prirođenim šarmom više nego samim radom. Ukus za lijepo i sklonost luksuzu. Potrebno uravnoteženje u okolini. Napet aspekt: konfuzija u osjećajima i potrebama.   MJESEC – MARS Skladan aspekt: konstruktivna i praktična narav, dobro razumijevanje kućnih problema. Konjunkcija: emotivna, hrabra, avanturistička priroda. Ovi ljudi uvijek znaju što hoće. Napet aspekt: emotivna napetost, impulzivnost, sukobi u obitelji.   MJESEC – JUPITER Skladan aspekt: simpatična, darežljiva, optimistična priroda. Sklonost zadovoljstvu i udobnosti. Poput svih skladnih aspekata jupitera i ovaj pomaže poslovima sa zakonom i višim obrazovanjem. Konjunkcija: dvije strane ovog aspekta – na jednoj vrlo spontana i topla priroda, a na drugoj zahtjevna osoba s težnjama za velikom obitelji i luksuznim domom. Život u inozemstvu. Napet aspekt: neprekidna želja za više emocija, osjećaja, udobnosti čak i religije. Potrebna osobna motivacija.   MJESEC –SATURN Skladan aspekt:...

Astrologija – planetarni aspekti Mars

Astrologija – Mars je dinamična, energična i agresivna planeta, a u vezi s drugim planetom dat će snagu i hrabrost. Njegove direkcije utječu na djelovanje, odlučnost i izvršavanje, industrijske, sportske i ratne djelatnosti, polemične ideje, a u ženskoj natalnoj karti na veze. U negativnom aspektu donosi napetosti  i sukobe. Kada je riječ o zdravlju, utječe na glavu i mozak.   MARS  – JUPITER Skladan aspekt: aktivni i odlučni ljudi, oni koji tragaju za načinima dokazivanja, najčešće kroz sportske aktivnosti, putovanja ili odgoj. Skladan odnos između agresivnosti i optimističnog uključivanja u život. Snaga volje, optimizam, hrabrost, neovisnost, nepokolebljivost i ekspanzija, ljubav prema životu. Ambicija i odgovornost. Konjunkcija: ovo je aspekt avanturista i istraživača, spoj agresivnosti i i razdraganosti. Osoba zna uporno i energično slijediti svoje ciljeve. Odlučni duh, dobra i brza prosudba.Moć odlučivanja i nepokolebljivost u odlučivanju. Napet aspekt: sklonost neumjerenostima u strasti, moći i novcu. Ljubav prema putovanjima i pustolovinama. Napetost između agresivnosti i društvenosti. Nemiran i buntovan duh, pomanjkanje odmjerenosti, pogrešne prosudbe, nepromišljenost, naglost.   MARS – SATURN Skladan aspekt: izvanredni radnici, ali bez mnogo mašte. Ravnoteža između promišljanja i energije. Poduzetan i odlučan duh koje se vezuje na ustrajnost. Jača volju, hrabrost, a istovremeno i oprez. Konjunkcija: Praktičnost i radišnost, pažljivost u trošenju. Ovi ljudi cijene sigurnost i stabilnost. Teško preuzimaju rizik. Upućuje na nasilje, okrutnost, slabu moralnu i društvenu prilagodljivost. Kašnjenje, poteškoće, prepreke, sukob između djelovanja i inhibicije. Hrabrost u ambicijama, ali moralna izopačenost i kompleksi. Napet aspekt: entuzijazam za praktične projekte, ali često strah od gubitka novca. Tvrda i nasilna narav podložna pretjerivanjima. Sudbina prožeta pogibeljima i kobnostima. Potištenost.   MARS – URAN Skladan aspekt:...

Astrologija – planetarni aspekti Venera

Planeta ljubavi, hedonizma, pomirenja, upravlja osjećajnim životom, vezama i udruživanjima, ima utjecaj na sreću, u odnosu s drugim planetima ima učinak da ih ublaži i učini osjetljivima. Čimbenik osjetljivosti i osjećajnosti, pojačava sposobnst sklapanja veza u poslovima i u osjećajnome životu, utječe na sve umjetničje djelatnosti, estetiku, film (s Uranom), kazalište (sa Suncem), arhitekturu (sa Saturnom), politiku (sa Saturnom i Uranom). Njezine direkcije važne su za sklad života i uvode u društveni život ljubav i užitak. Što se tiče zdravlja, aspekti Venere tiču se krvotoka, grla, bubrega, spolnih bolesti itd.   VENERA – MARS Skladan aspekt: strastvenost, toplina i prijateljsko ponašanje prema strancima. Nadarenost za uživanje. Konjunkcija: tople i snažne emocije stalno zahtjevaju društveno, fizičko i seksualno iskustvo. Odlučna osoba, ali sklona naglom ponašanju. Napet aspekt: slično kao konjunkcija, ali ovi se ljudi mnogo lakše vrijeđaju, nestrpljivi su i impulzivni, postavljajući pred partnera pretjerane osjećajne zahtjeve.   VENERA – JUPITER Skladan aspekt: ljupkost u ponašanju, osjećaj za društvena kretanja, posebno za modu u odijevanju, Gostoljubivost. Aspekt dobar za poslove sa zakonom i novcem. Konjunkcija: ovim ljudima potrebni su jaki osjećaji i društvena stimulacija. Društvenost i optimizam ključevi su njihova uspjeha. Napet aspekt: spontanost i živahnost, ali osjećajna zahtjevnost. Često je teško održati prijateljske veze zbog Jupiterovih aktivnosti, kao što su religioznost ili putovanja.   VENERA – SATURN Skladan aspekt:  tihi, odgovorni i povjerljivi ljudi. Konvencionalno ponašanje i stabilni odnosi donose sigurnost. Često privlačnost starijih osoba. Konjunkcija: slično kao utjecaj skladnog aspekta, ali znatno jače. Kasno uspostavljanje ozbiljnog osjećajnog odnosa. Potrebno je razviti povjerenje u sigurnosti, ali i strah od siromaštva. Napet aspekt: slično, ali poteškoće s roditeljima, novcem ili...

Astrologija – planetarni aspekti Markur

Merkur se općenito smatra neutralnim planetom i kao kod Mjeseca, na njega može utjecati bilo koji planet s kojom se nalazi u nekom aspektu. Utječe na um i živčani sustav. Njegove direkcije važne su za pokretljivost, putovanja, susrete, druženja i trgovačke ili intelektualne interese.   MERKUR –VENERA Od važnijih aspekata ova dva planeta mogu činiti samo konjunkciju i sekstil. Sekstil: donosi ravnotežu, pristojnost i pomaže društvene, emotivne i odgojne poslove kao i komunikaciju. Konjunkcija: dar govora, šarm, sposobnosti podučavanja. Iako razumiju svoje osjećaje, ovi su ljudi često previše racionalni.   MERKUR – MARS Skladan aspekt: ovaj aspekt jača um dajući um energičnost i dobru percepciju. Sklonost praktičnim poslovima. Konjunkcija: oštar i brz um, s osjećajem za satiru i sarkazam. Svadljivost. Pretjerana radišnost, ali i nestrpljivost. Napet aspekt: iako je um snažan i odlučan, ovi su ljudi previše svadljivi i nestrpljivi. Ovo je aspekt istraživačkog novinarstva.   MERKUR – JUPITER Skladan aspekt: optimistična, otvorena priroda, sklona novome. Ljubav prema putovanjima. Intelektualni interesi. Konjunkcija: ljubav prema idejama i žeđ za zananjem ispoljavaju se na različite načine – neki su ljudi samo sakupljači podataka, drugi studiraju i istražuju filozofiju i religiju, treći putuju svijetom. Ovdje postoji čvrsta veza u slobodu govora i otpor prema tradicionalnim oblicima obrazovanja, što može rezultirati ograničenim uspjesima u višem obrazovanju. Napet aspekt: ovo su rođeni esktremisti, neprekidno između vjere i skepse, nejasnih misli i pretjerane znatiželje. Pored svih problema, ovaj aspekt donosi i one sa zakonom.   MERKUR – SATURN Skladan aspekt: konzervativnost, ali praktičnost i sposobnost za naporan rad, što sigurno donosi uspjeh u obrazovanju. Konjunkcija: ozbiljnost, konzervativnost, ali i praktičnost. Često nedostatak povjerenja u vlastite...
Stranica 1 od 212