astrologija

Planet Merkur

 

Načelo/funkcija
 • Svjestan um (unutarnje komuniciranje kroz raščlamben um zasnovan na logičkim razlozima i razmišljanjima glede smisla, nauma svrhe ili cilja, utvrđivanje naravi nužnih promjena u sebi zapažanjem).
 • Komuniciranje (Izvanjsko primanje, usvajanje i prenošenje činjenica, poruka ili informacija, neposredna govorna ili pismena sposobnost, uspostavljanja i održavanje veza povezivanjem zajedničkih čimbenika).
 • Usklađivanje, posredovanje…

 

Motivacija
 • Znanje (postavljanje pitanja u procesu učenja, traženje informacija, čitanje, istraživanje, spekuliranje, analiziranje).
 • Tumačenje (prenošenje znanja kroz potpuno razumijevanje činjenica, izričito i određeno govorno ili pismeno izražavanje, iskazivanje predodžbi i inteligencije kroz umijeća i znanje).
 • Sličnosti (oponašanje drugih; temeljito povezivanje s drugima).

Snaga koja se dijeli i množi. Predstavlja inteligenciju u službi volje: tamo gdje se nalazi planeta koordinira, omogućava otkrića, uspostavlja vezu, putovanja, susrete, razmišljanja, učenje, promjene, preobrazbe prema pokazateljima kuće.

 


 

Planet Venera

 

Načelo/funkcija
 • Razmjer (odnos količine, intenziteta ili vrijednosti jednog prema drugome glede pravilne i ravnomjerne raspoređenosti dijelova cjeline).
 • Osjećanja (osjećajima prožeto posredovanje između vanjskog ili unutarnjeg opažanja i podražaja).
 • Opće vrednote (osjetilna ugoda, zadovoljstvo spokoja, ljepota).
 • Razmjena (nesebično davanje drugima i tome razmjerno dobivanje, sudjelovanje, dopunjavanje, dogovaranje i sporazumijevanje, privlačenje, čulnost, čeznuća…)
 • Sklad, uravnoteženost (ujedinjenje, usklađivanje oštrog i nesuglašenog)
 • Prosudba, vrednovanje…

 

Motivacija
 • Udruživanje (biti prisan, pridružiti se, družiti i spojiti s nekime, surađivati iz zadovoljstva sa sebi sličnima koji iskazuju ljubav, drugoga zadovoljavati i stjecati naklonost, biti privržen i odan drugima, osjećati okruženost drugima, osjećati sklad i ugodu, biti voljen, mažen, pažen, kroz osjećaje prenijeti drugima potpunu predodžbu sebe).
 • Igra (Užitak, veselje, tražiti zabavu, činiti nešto zbog zabave u bez drugih svrha, tražiti ugodno opuštanje od stresova i napetosti, sudjelovati u igrama, sportovima, plesu i sl., no i tražiti nadomjestke za istinska zadovoljstva držanjem kućnih ljubimaca i sl.)

Snaga koja zavodi i privlači. Planeta ima značajke bikovske Venere: daje pomirbene sklonosti i ljubav za mir i ljepotu, razveseljava,  privlači, proizvodi ugodne promjene, uljepšava stvari označene kućom, te spaja ili razdvaja (ako je u negativnim aspektima).

 


 

Planet Mars

 

Načelo/funkcija
 • Pokretanje (djelatna poduzetnost, odlično provođenje ili izvršavanje naumljenog).
 • Djelotvornost (uspješnost, smisleno usmjeravanje djelotvornih sila pokretanih porivima, neposredna djelatna sposobnost).
 • Zahtijevanje (Izražavanje želja i žudnji u kategoričkom obliku).
 • Energija potrebna za rast i razvoj, sila, snaga, pripadnost.

 

Motivacija
 • Samopotvrđivanje (promidžba vlastitih djelatnih ostvarenja, ispunjenje želja i žudnji, samodokazivanje kroz tjelesna i spola uzbuđenja).
 • Obrana (djelovanje radi otklanjanja ili odbijanja prijeteće pogibelji od napada, kritike ili optužbi, skrivanje loših postupaka, neuspjeha i poniženja, opravdavanje ega, objašnjavanje).
 • Agresija (Napadati ili ogovarati druge, silom reagirati na oporbu, osvećivati se, tući, napasti, ozlijediti, kažnjavati druge).

Snaga koja se bori. Planeta napora i raskida predstavlja centar borbe i djelovanja. Pokazuje svrhe i pravce borbenosti prema značajkama kuće u kojoj se nalazi, koje imaju sretan ishod ako je planeta u domicilu, egzaltaciji, trigonokraciji, a težak ishod ako je u egzilu ili padu.

Astrologija

 

Magicus.info

         
Ocjena: 4.7 / 5 (274 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo