Joga osnove – osnovne tehnike joge

Joga osnove osnovne tehnike jogeDrevna indijska tehnika joga uči nas kako da postignemo sveukupni sklad između tijela i duše, pobijedimo nezadovoljstvo, loše navike i živimo u miru i ljubavi. Joga se bazira na vježbama uma, ali i potpunog balansa na fizičkom planu. Kod joge najvažniji parametar je pravilno disanje.
Joga se sastoji od tri osnovna principa:
-Prvi Princip nam govori o tome da ne smijemo utjecati štetno i destruktivno na druge ljude;
Drugi princip nam govori o tome da svoju energiju treba usmjeravamo na ostvarljive ciljeve;
-Treći Princip nam govori o da ne treba da patimo, već da se potrudimo da pomognemo i sebi i drugima.
U samoj suštini Joge je ljubav i poštovanje.
Joga se u osnovi sastoji od sljedećih segmenata:
-Yama (Etika, moral);
-koncept Yame su sljedeći:
-Ahimsa-Pomaže osobi da se oslobodi loših vibracija, najviše bijesa;
-Satya-Ukazuje na istinu i istinito življenje;
-Asteya-Ukazuje na moralan život bez krađe;
-Aparigraha-Nas uči mudrosti da ne budemo lakomisleni;
-Brahmacharya-Utječe na kanaliziranje, umjerenost i kontrolu nad fizičkim impulsom.

-Niyamas -predstavlja Pristup životu i principe.
-Niyamas Principi su:
-Shaucha-Se odnosi na čistoću svake vrste, kako vanjske tako i unutarnje čistoće;
-Samtosha-Utječe na skromnost;
-Tapas-Primjenjivanje strogih načela prema sebi i svom unutarnjem Ja;
-Svadhyaya-Učenje svetih zapisa;
-Ishvara Pranidhana-božanstvo i pripadanje.

Treći vid principa:
-Asana -se Odnosi na određeni fizički položaj tijela.
Četvrti vid principa:
-Pranayama-Predstavlja vježbe disanja.
Peti vid principa:
-Pratjahara Zastupa učenje o kontroli osjećaja i metode opuštanja.
Šesti vid principa:
-Dharana-Predstavlja koncentraciju koju treba postići.
Sedmi vid principa:
-Dyana-Predstavlja vizualizaciju i slike u našem umu. Također vlada meditacijom.
Osmi vid principa:
-Samadhi-Predstavlja naš um spojen s određenim objektom u meditaciji – put prosvjetljenja.
JOGA Osnove ne podrazumijevaju samo fizičke vježbe, već zastupa jedinstvenu filozofiju života. Indijski mudraci vjeruju da darovi joge neće doći do učenika ukoliko ne budu poštovali principe i načela života o kojima uči joga. Oni ukazuju da moramo biti krajnje pravedni prema sebi, prema drugima, prema prirodi, a najprije prema samom Izvoru da bi uzeli plodove svoga rada. Ravnoteža Neba i Zemlje mora postojati u svim našim načelima.
Pristup jogi označava odricanje svega lošeg, prvenstveno loših misli, loših navika i svega drugog što unosi nemir u naš život. Joga osnove se drže načela poštovanja prema sebi i drugima, načela ljubavi i zahvalnosti za sve što imamo.
Tek kada dođemo u fazu da to sve razumijemo i primijenimo, pored fizičkih pokreta, možemo reći da smo razumjeli osnovna načela joge – joga osnove.

Magicus.info

         
Ocjena: 4.7 / 5 (534 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo