Majstorska joga šesti ključ

majstorska-joga-sesti-kljucMajstorska joga predstavlja osnovu današnjih oblika joge. Svaka joga na svoj način ima svoj koncept djelovanja. Za majstorsku jogu smatra se da ima najjači utjecaj, jer se najbrže dolazi do Prosvjetljenja. Prosvjetljenje i jeste krajnji cilj Joge. Za majstorski jogu se vjeruje da je nastala u drevnoj Perziji, ali da je put samorazvoja bio dug, preko Tibeta do drevnog Egipta.
Majstorska Joga ima širok spektar djelovanja na putu samospoznaja sopstevnog Ja. Majstorska joga nam pruža mogucćnosti da upoznamo sebe na jedan sasvim novi način. Da unesemo novi put svjetlosti u naša razmišljanja i naš život. Majstorska joga ima 13 ključeva, a svaki na svoj način djeluje jedinstveno. Svaki ključ za jednu oktavu nas vodi ka višim razinama energije i novim znanjima. Majstorska joga nam pruža mogućnosti da otklonimo sve negativnsoti u sebi, da uravnotežimo energiju-Gaya lamu i da očišćeni krenemo u jedno sasvim novo meditativno-spiritualno putovanje u kome će sudjelovati cijelo naše biće u svakom konceptu ravni.
Vrlo je važno da se pripremimo ukoliko želimo pristupimop prakticiranju majstorske joge. Fizičko tijelo i Energetsko tijelo se spajaju u jednu suptilnu cjelinu tijekom majstorske joge i novih spiritualnih saznanja koja nam omogućuju ključevi majstorske joge. Svaki ključ na svoj način utječe na osobu, vodeći je kroz nova znanja i iskustva.
Majstorska joga šesti ključ je polovica spiritualnog putovanja s obzirom da svi ključevi nikada nisu bili poznati učenicima iz određenih razloga, već samo učiteljima. Smatra se da prakticiranjem šestog ključa Majstorske joge osoba već ima prilično znanje koje može praktično primijeniti. Majstorska joga šesti ključ se bazira na konceptu AUM -om.
OM ili AUM se smatra početkom svih znanja i vezivanja za Univerzum. Stanje tišine ima primar u prakticiranju šestog ključa majstorske joge. AUM ima jedinstvenu vibraciju koja je od ključnog značaja kod prakticiranja. Nekada se u klasičnoj jogi OM nadovezuje za sedam praktičnih vježbi koje su u izravnoj vibraciji s njim, ali to ne mora biti praksa kod šestog ključa majstorske joge.
Majstorska joga šesti ključ pruža nam mogućnost da na jedan novi način upoznamo utjecaje Univerzuma. Da spoznamo vibraciju Univerzuma iz koncepta unutrasnjeg Ja.
Majstorska joga nam pruža nova znanja koja ćemo moći primijeniti.
Majstorska joga šesti ključ-Nas šesti korak na putu samospoznaje vlastitog Ja i vlastitih mogućnosti u području spiritualnog.

Majstorska joga šesti ključ

Magicus.info

         
Ocjena: 4.5 / 5 (500 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo