Meditacija u islamu

meditacija u islamuMeditacija ima važnu ulogu u mnogim religijama. U islamu, budizmu, judaizmu, kršćanstvu i hinduizmu meditacija je prisutna kao oblik molitve. Sam koncept meditacije u islamu opisan je kroz korištenje molitvi koje će osobu dovesti u stanje mira i stvaranju jače veze sa Allahom. U tom smislu, cilj izvođenja meditacije u islamu je duhovni razvoj i očišćenje uma.
Iako postoji puno stilova meditacije u islamu, svrha svakog od njih je da se kroz molitvu u klečećem položaju očisti tijelo i duša, s podsjećanjem da kroz ljubav i milost Allaha osoba može pronaći svoj mir.
Poznato je da prije nego je Muhammed dao prvu objavu 610 godine, u mjesecu ramazanu, on je vrijeme proveo u osami. Tijekom svog razdoblja osamljivanja, svoje vrijeme posvetio je Bogu. On je u pećini težio otkrivanju znanja, veće povezanosti s Bogom. Tijekom ovog isposničkog stanja, misaone fokusiranosti, njemu je došao melek -anđeo nakon čega je počela objava Kurana. Nakon toga, cijeli koncept isposništva u islamu preuzet je upravo od Muhammeda.

Meditacija u islamu ima ulogu potaknuti proces ozdravljenja, doprinese savršenoj harmoniji koja dolazi od božanske energije.
Salat i Tafakkur, smatraju se određenim oblicima meditacije u islamu. One podrazumijevaju određene molitve, ponavljanje riječi i stihova iz Kurana koje pomažu u vraćanju mira i osnaživanju koncentracije. Sa obzirom da se kroz ova dva koncepta određene riječi ponavljaju, koja se smatra idealnim oblikom meditativne prakse.

Meditacija u islamu

U praksi, praktičan primjer meditativnog opuštanja kroz Salat vrlo je jednostavan i ima za cilj da se osoba opusti, oslobodi stresa i poveže sa Allahom – izvorom ljubavi i mira. Osoba je koncentrirana na riječi iz Kurana, postupno se usklađujući s pozitivnim mislima. Na taj način postupno se oslobađa negativnog razmišljanja i stresa, razvijajući i ojačavajući vezu s Bogom i svim datima blagoslovima.
Meditacija u islamu kroz Tafakkur omogućuje da osoba sagleda svoje unutarnje Ja i na bolji način razumije mnogobrojne aspekte duhovne povezanosti s Bogom.
Prakticiranjem nekih od tehnika meditacija u islamu, možemo naučiti kako da na dublji način doživimo unutarnji mir, naučiti živjeti u zahvalnosti i upoznamo predivni svijet islamskih molitvi.
Uz korištenje tehnike meditacija u islamu, osoba će doživjeti potpuni duhovni preobražaj i približit se izvoru božanske prisutnosti i
Učenjem i primjenom tehnike meditacija u islamu osim duhovnog razvijanja, osoba će razumjeti suštinu poštovanja, ljubavi i mira na kome se zasniva ova religija.

Magicus.info

         
Ocjena: 4.9 / 5 (441 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo