Vipassana meditacija

Vipassana-meditacijaVipassana se sastoji od dvije riječi, od kojih “passano” označava percepciju i “Vi” što simbolizira sve ono iznad.
Postoje dva modela meditacije vipassana-bhvana i samatha-bhvana.
Prvi model vipassana-bhvana predstavlja uvid, a drugi model samatha-bhvana konačnu koncentraciju.
Vipassana meditacija u suštini ne predstavlja sam budizam, ali se vodi iz Budinih načela da čovjek može očistiti svoju mentalno-psihološku patnju ukoliko spozna sebe. Prema vjerovanju Bude – patnja nije u vanjskim faktorima već u samom čovjeku i treba ukloniti njezin korijen. Vipassana mogu primjenjivati ​​svi koji su zainteresirani za ovaj vid meditacije neovisno od religije.
Vipassana -uvid nam daje i mogućnost da očistimo u mentalnoj percepciji sve ono što nas ometa, to je ujedno i osnova same vipassana. Vipassana meditacija je fokusirana na sadašnji moment percepcije mentalnog Ja.
Vipassana meditacija omogućuje da se suština bola ukloni kako bi biće ušlo u stanje relativnog očišćenja gdje nema bola. I na taj način da se čovjek na određeni način mentalno izolira od koncepta bola.
Viipassana meditacija se može predstaviti kao filtar za uklanjanje boli. Vipassana se usko vezuje za dva pojma: Nama i Rupa.
Prvi izraz Nama figurira um. Nama se sastoji od dva elementa. Prvi je svijest, drugi figurira mentalne parametre.
Drugi izraz Rupa figurira stvar.
Nama i Rupa su jako bitni jer se konstruktivno vezuju za spoznaju i znanje i treba ih doživjeti kroz osjećaj, a ne kroz riječi.
Postoje određeni uvjeti koje treba ispuniti kada trenirate Vipassana meditaciju.
(Praktični primjeri)
Prvi uvjet se vezuje za misaoni objekt. U svakoj meditaciji postoji određeni misaoni objekt. U vipassana uzima se objekt momenta. Disanje je vrlo važno kod Vipassana meditacije Možete uzeti koncept nekog elementa koji se rađa traje par sekundi i onda nestaje – nešto kao kap kiše i list. Vi vidite da kiša pada, kap dolazi do zelenog lista, udara o list, a zatim razlijeva se i nestaje. To može biti jedan model za Vipassana objekt.
Drugi uvjet koji treba ispuniti je određeni rad koji se nadovezuje za koncept sigurnosti. Vježba mentalnog Ja je zastupljena u ovom uvjetu. Budite uporni, samokritični, izbjegavajte da se stalno ljutite na sebe tijekom Vipassana treninga.
Treći uvjet se nadovezuje za davanje pažnje tijekom Vipassana treninga i fokusiranost na detalje.
Prema Budinom viđenju postoje određeni parametri koji se vezuju za uvid, a oni su:
-osjećaj;
-tijelo;
-svest;
-dhammi objekt uključuje određenu skupinu negativnih-blokirajućih emocija + emocija radosti + osjećaji čula.

Vipassana meditacija

Postoji pet čulnih osjećaja koji izazivaju određene reakcije u čovjeku i Vipassana meditacija tome dosta daje značaja.
Onog momenta kada dostignite razinu kroz Vipassana meditaciju da sve ono što čini bol ili neugodan osjećaj ne dotiče percepciju našeg mentalnog Ja, već je odvojena cjelina za sebe koja pada negdje dalje od nas – znat ćete da je Vipassana meditacija bila uspješna.

Magicus.info

         
Ocjena: 4.5 / 5 (514 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo