Tarot karta - KulaSpona s astrologijom: Mars, Uran.
Tradicionalno značenje: Rušenje starih struktura

Simbolizam i opis tarot karte

Tarot karta Kula je ozbiljna opomena, ona je nadsvjesni božji sud o čovjekovim idealima te se jednak odnosi na psihički i fizički aspekt života. Ovo nije konačna presuda koja bi trebala kazniti i zaustaviti svako daljnje kretanje, razvoj, unutarnji i vanjski život čovjek nego odgojna mjera kojom vrhovna sila (priroda, jastvo, božanstvo) dobronamjerno ruši krivi, neprirodan i štetan poredak stvari.

Kula suočava čovjeka s posljedicama njegove oholosti. Iako je značenje ovog arhetipskog simbola, kao i svih drugih u tarotu samo jedna od mogućih faza u cjelovitom duševnom i duhovnom razvoju, njen izraz u realnom svijetu je silovit i gromoglasan.

Ključna značenja tarot karte

Destrukcija, rušenje starih struktura, rušenje blokada, dramatične promjene, revolucija, obnova, bijeg, unutarnja transformacija,  kraj jednog ciklusa, duhovna obnova, bolna razočarenja, gubitak, očaj, slom, nesreća, kolaps, rušenje starog sistema.

Poruka i interpretacija tarot karte

Tarot karta Kule nam indicira kako strukture na kojima smo sagradili život moraju biti srušene jer više ne idu u našu korist i dobrobit. To nam se može činiti i zvučati poprilično alarmantno zato što se ne osjećamo ugodno s napuštanjem onoga što nam je poznato, bez obzira na to što se sada nalazimo na poprilično nesigurnom terenu.

Kula u čitanju nam sugerira kako prolazimo kroz velike i važne promjene u našem životu te kako stvari nakon toga više nikada neće biti iste. Naš stari način života se ruši i mijenja i sada imamo priliku ponovno sve izgraditi iznova (iako ova tarot karta ne obećava obnovu) premda je proces kroz kojeg prolazimo bolan.

Pojavljivanjem ove tarot karte moramo biti spremni na događaje koje možda ne očekujemo, dramatične promjene i događaje koje sa sobom nose negativan prizvuk. Sve ono za što smo do sada mislili da je ispravno i da će potrajati, preokrenut će se naglavačke ili nestati.

Ako govorimo o našem unutrašnjem svijetu, Kula nam govori o kaosu, neredu unutar nas te o tome kako gubimo smisao i pravac za dalje. Ovu tarot kartu također možemo shvatiti kao upozorenje pred nešto – potrebno je preispitati same sebe i vidjeti što je to što zadržavamo u svom životu, a nije nam potrebno ili jednostavno ne utječe dobro na nas.

Ako je tarot karta izvučena u obrnutom položaju

Značenje je u principu isto kao i kod uspravnog položaja tarot karte, samo što ovoga puta se ne nudi prilika za pozitivno rješenje, već ovakve promjene donose sa sobom očaj, tugu, bol, beznađe, teške i sumorne trenutke. Bolest, bankrot, raskid nekog odnosa, otezanja i odgode otežane situacije.

Magicus.info

         
Ocjena: 4.7 / 5 (347 ocjena)
Kliknite ovdje za razgovor uživo