Google+

Astrologija – planete u 10. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Uspjeh zbog energije, ambicije i moći djelovanja u aktivnoj karijeri koja podrazumijeva brojne inicijative, brze odluke kao i neprestane preobrazbe. Spoj agresivnosti i društvenog života. Uspjeh u marsovskim zanimanjima postignut s odlučnošću i ne bez borbe i profesionalnog suparništva. Sklonost čelnim mjestima u industriji i u svim djelatnostima koje iziskuju hrabrost, borbenost, brzinu izvršenja, korištenje instrumenata, strojeva, željeza, vatre i oružja. Karijera podrazumijeva velike promjene i burne faze napretka. Poteškoće i prepreke ne obeshrabruju, već potiču na nastavljanje poduhvata. Ovo su osobe koje su željne uspjeha, i za to će se i boriti, premda neki od njih vrlo često postižu uspjeh već u mladoj dobi. Svjesni su kako za to se treba puno truditi i uložiti napor kako bi se nešto i postiglo. Ovaj položaj često donosi posao koji zahtjeva puno fizičke energije i teškog rada. Očinska figura u životu ovo osobe može predstavljati neku vrstu problema. U nepovoljnim aspektima, opasnost od gubljenja ugleda i obrata na profesionalnome polju. Neprijateljstvo protivnika i takmaca povećava borbe i pogibeljne sukobe. Sklonost krajnostima i presmionim poduhvatima u uspinjanju do društvenog i profesionalnog uspjeha dovodi do naglih i grubih promjena. Nevolje u obitelji i često nasilno traženje vlastite neovisnosti.   Jupiter Optimizam i jupiterska ekspanzija u neovisnom potvrđivanju osobnosti. Povoljan položaj kao onaj kod Sunca. Pokazatelj je sigurnog uspjeha i društvenog uzdizanja koji često dovode do poznatosti i velikog prestiža u probitačnoj slobodnoj profesiji. Vjerske i čovjekoljubive težnje. Uspješno majčinstvo. Veliki društveni ugled i sreća poduprta utjecajnim zaštitama koje olakšavaju uspon do važnog položaja. Potiče političko- ekonomske karijere, osobito u svezi s visokim financijama i državnim tijelima. Utjecaj zakona (ili nekog drugog...

Astrologija – planete u 9. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Veza između snage i inozemstva. Kontakti s dalekim su burni i agresivni, nagli, te potiču smjele sportske poduhvate, geografska istraživanja, duga improvizirana putovanja, jake i borbene nazore na idejnoj ravni. Viša pregnuća su pozitivna, a mišljenja jasna, odlučna, kategorična. Militantni idealizam koji dovodi do poletnog i dinamičnog promicanja vlastitih uvjerenja. Skepticizam glede vjere i duhovnih pitanja. Položaj sposobnosti borbe za ideal. Sklonosti za znanstveno i industrijsko polje. Privučenost za dugim pustolovnim putovanjima, dalekim ekspedicijama, lovom na divlje zvijeri. U inozemstvu dolazi do najtranscedentnijih ostvarenja. Mogućnost brzog ponovnog vjenčanja. Osoba je otvorenog uma, te uvijek spremna i voljna sudjelovati u debati. Seksualno je vrlo energična, te zaigrana, seks je za nju poput sporta. Vrlo je otvorena i iskrena, a drugi ljudi vole taj njezin direktan smisao za humor i pristup drugima. Osoba ima srčan smijeh, te želi partnera koji će je uvijek nasmijavati i imati nešto interesantno za reći. U nepovoljnim aspektima, fanatizam i netrpeljivost u mišljenjima i napetosti u odnosima sa strancima. Bespogovorni skepticizam i pozitivizam. Vjerski osjećaj je podvrgnut kritici i osporavanju. Duga putovanja i boravak u inozemstvu podrazumijevaju opasnosti i borbe. Neprijateljstvo sa strancima.   Jupiter Potiče kontakte s dalekim, duga putovanja i odnose s inozemstvom. Konformistički nazori. Duh nadahnut širokim vjerskim, dobrostivim i snošljivim načelima. Sklonost ceremonijalu i društvenoj, moralnoj i intelektualnoj ekspanziji. Uspjeh zbog moralnih odlika u hijerarhijskim tijelima crkve, sudstva, uprave. Potiče više studije, podučavanje na vjerskom, filozofskom i pravnom polju. Počasti i čelna mjesta u kulturnim ustanovama i dobrotvornim, te vjerskim i političkim organizacijama. Velika sreća u odnosima s inozemstvom i financijski dobitak iz trgovačkih transakcija s inozemstvom. Osoba je uvijek gladna...

Astrologija – planete u 8. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Težnja k poduhvatima koji nastoje uništiti, razoriti, iz temelja protresti, preobraziti prirodno okolje. Prezir spram opasnosti, pogibelji i smrti. Spolna moć koja dobro usmjerena povećava psihičku snagu i pretvara se u okultnu moć. Brzi kraj izazvan junačkim činom ili uslijed teške i kratkotrajne bolesti (često kirurškog zahvata). Slaba sreća s naslijeđenim dobrima ili financijskim prinosim supružnika, koji su spiskani zbog rastrošnosti i pretjerane darežljivosti. Znatne sposobnosti oporavka u životnim krizama i odvajanjima od prirodnog okolja, podložne naglim padovima i silovitim preobrazbama. Moguće nagrade, počasti i posmrtna odličja. Osoba je veoma odlučna, te kad odluči nešto postići ili osvojiti, uglavnom i uspije u tome. Ima sposobnost uočiti lažna ponašanja i obećanja u drugih ljudi. Kako bi bila manje posesivna i pohlepna, ovoj osobi se mogu dogoditi periodi nedostatka novaca i ljubavi. U nepovoljnim aspektima, opasnost od nasilne ili smrti nesretnim slučajem. Razmirice ili rasprave zbog nasljedstva koje će dati tek minimalne koristi. Sukobi s poreznim vlastima. Rastresenost supružnika ili ortaka izaziva posredne financijske gubitke. Sklonost krajnostima u djelima, te opasni i pretjerani poduhvati koji mogu dovesti do nasilnog kraja. Valja izbjegavati dugove i ugovaranje pozajmica zbog poteškoća pri njihovu vraćanju. Imetak proizlazi iz značajnih nasljedstva, ostavština, mirovina.   Jupiter Osiguranja, darovi ili plodnonosna udruženja. Ublažava boli zbog rastanka i potiče oporavak od životnih kriza s utjecajnim podrškama i pomoćima. Zaštita od svakog oblika nasilne smrti: spokojan kraj, miran i često popraćen službenim počastima. Osoba uživa ono što je njegovo zakonsko pravi. Filozofski stav spram smrti. Snovi proročke ili vjerske  naravi. Osoba je talentirana za strategiju, istraživanja, te potragu za nečime ili nekime. Ona ima sposobnost ući u srž bilo...

Astrologija – planete u 7. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Rani i nagli brak. Nestalnost, naprasitost, težnja k vladanju drugima, dovode do agresije i društvene borbe. Partner obilježen Marsom, aktivan, energičan, strastven, autoritaran. Bračno slaganje moguće je samo djelujući s taktom, diplomacijom i prepuštajući osobi poduzetnost i upravljanje kućanskim poslovima. Druženje s energičnim osobama obdarenim izvršnim sposobnostima, ali koje teže nametanju i autoritarnosti. Istaknuti su aktivan život i dinamični i hrabri poduhvati. Sukobi i suparništva su otvoreni, ali protivnici su iskreni i pošteni. Osoba posjeduje veliku seksualnu energiju, u vođenju ljubavi može izdržati vrlo dugo. Treba joj partner s kojim će uvijek prolaziti kroz neku vrstu izazova. Na jedan način ova osoba kao traži konflikte u vezama, koji potom bude agresivnu stranu u njoj. Treba se suzdržati od ‘napadanja’ tuđih mišljenja i izjava, prije nego malo razmisli o njima i pokuša se staviti u tu poziciju. U nepovoljnim aspektima, brzoplet i nepromišljen brak. Bračni život obilježen je svađama i nasilnim scenama zbog ljubomornog, zahtjevnog i nasilnog karaktera supružnika. Rastave i opasnost od udovstva. Nagli i grubi prekidi druženja zbog razdražljivosti. Neprijateljstvo supatnika i konkurenta, koji imaju agresivan karakter i opasni su zbog njihove nasilnosti. Procesi i sukobi zbog zlosretnih udruženja.   Jupiter Potiče optimističnu ekspanziju i sreću u braku i udruženjima. Bračni život u znaku zakonitosti, društvenog prestiža i visokog životnog standarda. Supružnik je sretan, pripada visokim slojevima, velikodušan je, odan, optimističan, bavi se slobodnim zanimanjem, pregovorima s inozemstvom il važnim poslovima, te pruža ekonomsku zaštitu i podršku, olakšavajući pristup značajnim krugovima u crkvenom,kulturnom, pravnom, financijskom svijetu. Ugovori iznimno korisni, a udruženja prestižna, s ortacima od velike vrijednosti i koji raspolažu sredstvima koja pridonose uspjehu poduhvata. Zaštite u...

Astrologija – planete u 6. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Pozitivna ili negativna agresivnost u odnosima s autoritetom i podređenima. Posao koji iziskuje snagu, dinamičnost, pionirski duh, djelatnosti u svezi s mehanikom, industrijom, željezom i vatrom, ili javna služba koja iziskuje hrabrost i energiju (policajac, vatrogasac). Krepko zdravlje, ali predodređenost za vrućice i krvarenja. Hrabro podnošenje bolesti i sklonosti za kirurgiju i zdravstvenu službu. Hrabri i radišni podređeni. Ova osoba naporno radi, ponekad do točke prevelikog umora. Ulaže puno energije u svoj rad, i najbolje radi kada je sama i neovisna o drugima, jer zna postati nestrpljiva kada je u timu s drugima, odnosno ako ostali ne rade jednako efikasno i brzo kao ona. Osoba očekuje od drugih da u ono što rade, ulože jednaku količinu entuzijazma i truda kao i ona. Ne voli odugovlačenja, jer je ova osoba vrlo učinkovita kada je u pitanju organizacija, slaganje rasporeda, klasificiranje, analiza. U nepovoljnim aspektima, lomovi s nadređenima ili podređenima i nesreće u radnoj sredini. Nasilni činovi u okvirima profesije ili opasnosti ako osoba vrši javnu dužnost. Okrutnost spram slabijih i životinja. Kirurški zahvati kojima slijede komplikacije.   Jupiter Sretna ekspanzija u svijetu svagdanjice i sreća u radnim odnosima s nadređenima i podređenima. Uspjeh u podređenim položajima. Dobra zaštita zdravlja. Mogućnost rada u inozemstvu. Diplomacija, zanos, prilagodba svakodnevnim nedaćama u radnoj sredini izazivaju poštovanje suradnika i podređenih. Potiče podučavanje, veletrgovinu, financijske poduhvate, društvenu skrb, bankarske djelatnosti. Velikodušnost i milosrdni duh naspram bolesnih, služitelja i životinja. Osoba ima visoke standarde kada je u pitanju njezin posao i poslovanje s drugima, te smatra kako druge treba uvijek tretirati s vjerom i poštovanjem. Ovi ljudi uglavnom ciljaju na dugoročnije projekte,te  vole pomagati drugima...

Astrologija – planete u 5. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Naglost, smionost, žar i brzopletost u ljubavima, razonodama, sportu, špekulacijama. Ljubav za grube i nasilne sportove, jake doživljaje i dojmove, te rizik kako u ljubavi, tako i u razonodama. Preuranjena, ali vatrena putenost, koja predodređuje za djecu prije braka. Potreba za osvajanje navodi na razvijanje fizičkog odgoja i volje i u djece koja će vrlo vjerojatno biti krupna. Probitačna ulaganja u industrijske vrijednosnice (posebice metalurgija). Osoba gaji snažnu ljubav prema zadovoljstvima, te direktno i pomalo preimpulzivno iznosi ljubav prema drugima. Puno energije ulaže u težnju da bude zabavna/zabavljena, te okružena zadovoljstvom. Veoma je zaigrana, i vrlo lako zabavlja druge, te radi show. U nepovoljnim aspektima, ljubav mučena ljubomorom, nesmiljenim raspravama i pretjeranom naprasitošću. Raspikućstvo kao posljedica kocke, špekulacija, užitaka. Nasilni sportovi koji izazivaju nesreće i ozljede. Nasilnost i grubost u odgoju djece. Teški porodi koji iziskuju kirurške ili mehaničke zahvate.   Jupiter Olakšava ekspanziju na rekreativnom i špekulativnom polju. Ljubav za razonodu i zabavu, pogotovo na otvorenom, raskošne susrete, izlete na konjima i u velike šume. Važni susreti u zrelosti. Zakonitost u ljubavi i očinstvu. Sreća u špekulacijama, kocki, igrama na sreću, na burzi, na ruletu, u međunarodnim i deviznim poslovima. Dobra ulaganja u poslove s prehranom, tekstilom i šumarske poduhvate. Potiče podučavanje na višim razinama znanja. Moralni i sportski odgoj djece. Prosvjetni duh i patrijarhalni stav. Osoba je velikodušna, zaigrana, te topla, posebice s malom djecom, te u svome ljubavnom životu. Područja u kojima osoba može uspjeti su ona koja se tiču kreativnosti, zabave, djece, te neke vrste rekreacije. Talentirana je za učenje, pokazuje puno strpljenja i ljubavi za proces učenja i one koji sudjeluju u njemu....

Astrologija – planete u 4. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Djelatno i energično naslijeđe. Otac, u pravilu autoritaran, obvezujući temelj za budućnost. Tjelesna snaga i sposobnost izvršenja zadržavaju se dugo vremena , pa je zrela dob povoljnija za izvršenje za ostvarenje vlastitih želja. Sklonost povećanju imetka. Trud i agresivnost su upravljeni na sređivanje obiteljskih odnosa i i interese u zemljišnome sektoru i nekretninama. Osoba je vrlo zaštitnički nastrojena prema svojoj obitelji i prijateljima. Ljutnju osjeća vrlo intenzivno, i duboko u sebe je ukopava, tako da drugima može biti teško otkriti prave motive ove osobe. Pasivno je agresivna u svome nastupu, što osobu može učiniti ozlojađenom jer nije previše pažljiva i odlučna u poduzimanju nekih koraka. Moguće su česte rasprave i svađe unutar obitelji, odnosi su općenito vrlo intenzivni i živahni. Osoba se vodi za instinktima kada nešto radi i poduzima neku akciju. U nepovoljnim aspektima, siloviti sukobi s obitelji. Strogost i autoritet u očevom domu. Nesreće, štete i opasnosti u obiteljskoj sredini. Sigurnost je ugrožena i imetak može biti spiskan zbog gubitaka ili nepovoljnih operacija za zemljištima i nekretninama. Kraj života je mučan i ne dopušta odmor zbog potrebe za napornim radom.   Jupiter Olakšava sreću u obiteljskoj sredini. Zakonitost i blagostanje u obitelji teži davanju velikodušne zaštite osobi. Ljubav za vesele, gostoprimljive, prostrane i raskošne  stanove i za materijalno blagostanje. Kasni uspjeh. Potiče nepokretna i zemljišna dobra, povećanje imetka, stjecanje prostranih (šumovitih) zemljišta, raskošnog pokućstva. Dobrostojeći kraj život. Djeca teže ostati u obitelji. Osoba ima snažne instinkte kojima se vodi u profesionalnome životu. Vrlo brzo stvara tople i prisne veze s drugima, posebice cijeneći veze sa svojom obitelji i onima koje voli. Starost je ugodna i puna...

Astrologija – planete u 3. astrološkoj kući (Mars, Jupiter)

Mars Sklonost raspravama i agresivnost prema braći i društvenoj okolini. Borben, netrpeljiv duh, sklon kritici i pamfletu. Brzo i živo shvaćanje stvari, nagnuće djelovanju i praktičnom ostvarenju svojih spoznaja. Sposobnost iskrenog izražavanja i uvjerljivost. Poduzetan duh i brza izvedba ideja. Tehnički odgoj. Opasnost od prometnih nezgoda. Nagla putovanja brzim vozilima. Djelatna i energična braća. Osoba bez previše razmišljanja iznosi svoje mišljenje, ponekad i previše napasno. Vrlo je direktna i jasna u svojoj komunikaciji s drugima, te obožava debatirati s ostalima. Ponekad, bez obzira na to da li joj je to namjera, zna biti provokativna u onome što iznosi drugima, odnosno u predstavljanju svojih stavova. Vrlo oštro brani svoja mišljenja i stavove, isto kao i obitelj i djetinjstvo. U nepovoljnim aspektima, nepromišljene ideje koje dovode do nepromišljenih pothvata i brzih zaključaka. Nestrpljiv, razdražljiv duh, kritički i polemički nastrojen, spreman za rasprave s društvenim i obiteljskim okoljem. Ljubav za brzinu i rizik mogu izazvati nesreće.   Jupiter Potiče odnose s neposrednim okoljem i mogućnost izvlačenja sretnih probitaka iz njih. Zaštite iz obiteljskog okolja i sretna putovanja. Brižljiv odgoj. Uspjeh u studijima. Mentalitet prikladan za razumijevanje širokih problema. Filozofsko nagnuće i optimizam potiču određen paternalizam i dobrohotnost prema društvenoj i obiteljskoj sredini. Sklonosti za poslove, veletrgovinu (posebice sa stranim državama), više studije, geografiju, pravo. Izdavanje knjiga priskrbit će zanimljive koristi. Uspjeh i na polju komunikacija. Osoba voli gledati unaprijed za sve što radi, izrada planova za buduće radnje  joj je vrlo bitna. Beskonačno je znatiželjna, te obožava uspostavljati ispunjujuće kontakte s drugima. Dijeljenje ideja s drugima joj je od iznimne važnosti – ona u tome pronalazi zadovoljstvo. U mogućnosti je, tj. sposobna...

Astrologija – planete u 2. astrološkoj kući (Mars i Jupiter)

Mars Agresivnost i energija su usmjerene na stjecanje materijalnih dobara. Brzo trošenje, nedostatak osjećaja za štednju i sklonost pretjerivanju zbog naglosti u trošenju i velikodušnost spram svih. Izvor prihoda je industrija, vojnički život, trgovina sitnim proizvodima, mesnica, građevinarstvo, strojevi i djelatnosti povezane sa željezom i vatrom. Sklonost stavljanju u opticaj vlastita novca i smionim poduhvatima koji mogu priskrbiti pravodobnu zaradu. Osoba je marljiv radnik, no kako veoma vrednuje sam postupak, previše se usredotočuje na to da sve obavi precizno i pažljivo, pa je spora u svome radu. Voli praviti stvari od praktične vrijednosti. Vrlo je posesivna i ambiciozna što se tiče stjecanja novaca, no može biti previše impulzivna i nestrpljiva što se tiče zadržavanje i štednje. Cijeni individualnost i samostalnost, te je vrlo ponosna na sebe kada nešto sama postigne. Umjerena je na osjetilni svijet koji se temelji na 5 osjetila. U nepovoljnim aspektima, sklonost pretjeranom trošenju. Manjkavo financijsko upravljanje. Iracionalna tvrdoglavost u smionim poduhvatima i slučajan gubitak dobara. Sukob interesa i nesreća u poduhvatima koje čine teškim budžet.   Jupiter Bogatstvo je potaknuto i osoba uživa znatne financijske koristi. Zaštita i potpora društvene sredine zbog ekspanzivnog i iskrenog stava osobe koja ulijeva povjerenje i lako dobiva kredit. Prihodi iz financijskih transakcija, prava, inozemstva, podučavanja, uvozno izvozne veletrgovine, upravljanje velikim poduzećima. Kapital se povećava u zrelosti. Sklonost ugodnostima, raskoši i visokom životnom standardu. Osoba je iznimno snalažljiva kada je u pitanju novac, drugi je smatraju sretnikom kada su u pitanju novac, pokloni i ostala materijalna dobra. Osoba uživa u komforu, te je hedonista. Samopouzdanost, snažna percepcija sebe i svoje ličnosti, te cijenjenje samoga sebe, poboljšavaju uspjeh, te ga potiču....

Planete u 1. astrološkoj kući (Mars i Jupiter)

Astrologija – planet Mars Osobnost se iskazuje u borbenosti, potrebi da dinamično djeluje i da se zna nametnuti drugima čak i silom. Poduzetna muževna narav, istaknuta je živahnost, energičnost i hrabrost koja naginje strastvenom i naglom djelovanju, te reakciji. Zanos, sklonost zapovijedanju, rizičnome osvajanju i nepokolebljivosti u vlastitom poduhvatima. Djelatan i buran život obilježen borbama i sukobima u svrhu ostvarenja želje za društvenim ili intelektualnim potvrđivanjem. Izvršne sposobnosti, sklonosti za industriju, vojnički ili sportski život. Krepka tjelesna građa koja daje snagu. Kada se osoba nađe u novoj situaciji, reakcija je odmah prisutna. Aktivna je, energična i poduzetna. Zbog svih tih navedenih osobina, osoba ponekad može biti previše nagla u donošenju odluka, neobzirna prema tuđim željama i mislima, te previše nametljiva i samopouzdana. Ponekad iz dosade zna tražiti nevolje. U nepovoljnim aspektima, pretjerana naglost, silovitost i putenost dovode do nekontroliranih i opasnih djela. Sklonost srdžbi, samoživosti, surovosti. Osvetoljubiv duh nepopustljiv u svojim ratobornim nakanama.   Astrologija – planetJupiter Punokrvna, razdragana, optimistična, ekspanzivna i dobrohotna osobnost koja privlači prijateljstva i naklonosti. Osoba je velikodušna, iskrena, pravična, te je trpeljive naravi. Dojmljiva vanjština koja ulijeva povjerenje. Snažna građa i sklonost pretilosti u zreloj dobi. Podučavajući, konformistički duh koji je podređen zakonima, tradicijama, te hijerarhiji. Potreba za omiljenošću i utjecajnim društvenim odnosima, koja navodi na traženje važnih položaja. Sreća često potpomaže osobi brojnim zaštitama i potiče okolnosti koje omogućavaju društveni i financijski uspjeh u zrelosti. Osoba valja izbjegavati pretjeranosti. Zrači dragošću, optimizmom, te prema svemu pristupa s pozitivnom energijom i takvim stavom punim vjere i nade. Čvrstog je morala, te se drži svojih načela koja zastupa. U nepovoljnim aspektima, nagnuće razmetanju, pretjerivanjima svih...
Stranica 1 od 212